Werkwijze


Onze aanpak is een combinatie van diverse methodieken, waarbij er een aantal op de voorgrond staan, zoals:

 

- Coachen met paarden -

In onze begeleiding is de inzet van paarden onze grootste troef. Paarden reageren op de subtiele signalen die mensen uitsturen en waarvan ze zich doorgaans niet bewust zijn. Het paard reageert gewoon vanuit wie hij is, zonder dit te interpreteren of hierover te oordelen. Door zijn evolutie van duizenden jaren lang samenleven in kuddeverband, is het paard als prooidier genoodzaakt om heel snel uiterst subtiele signalen van zijn omgeving op te vangen en hier adequaat op te reageren. Hetzelfde gebeurt ook tijdens een begeleiding: het paard reageert adequaat op de door jou -vaak onbewust- uitgezonden lichaamssignalen. Door te experimenteren met het paard krijg je meer zicht op waar jouw signalen niet consequent zijn: op welke vlakken is er een hiaat tussen wat je bewust en onbewust uitzendt? Omdat het paard altijd opnieuw puur vanuit zijn ‘zijn’ reageert, kan je dus herhaaldelijk experimenteren, wat bijdraagt tot het vergroten van jouw (lichaams-)bewustzijn. Dit heeft als resultaat dat jouw interne en externe communicatie duidelijker wordt en je meer in balans komt.

 

- Systemische opstellingen -

Het systemisch perspectief zoals ontwikkeld door Bert Hellinger vormt de basis van deze methodiek die als een rode draad doorheen onze begeleiding loopt. Door zaken te kaderen binnen de achtergrond van het familiesysteem of van het organisatiesysteem, wordt jouw blik ruimer en ga je verbanden zien die voorheen onzichtbaar leken. Heel wat zaken kunnen worden teruggevoerd en gelinkt aan vorige generaties/situaties en verdienen (h)erkenning om verder te kunnen. Door zaken te kaderen vanuit deze zienswijze, ontstaat vaak inzicht, ruimte en rust die bijdragen tot het ervaren van evenwicht in jezelf.

 

- Energetische coaching -

Via visualisaties, gericht voelen én ademen, kunnen we met oefeningen uit de energetische coaching situaties zuiverder maken waardoor onze draagkracht toeneemt en we evolueren naar meer balans. Voor wie minder voeling heeft met het visualiseren, ontwikkelden we een parallelle methodiek met de paarden die dezelfde resultaten oplevert. Met dergelijke oefeningen kom je dichter bij jezelf en wordt de richting die je met je leven uit kan/wil, duidelijker. Je neemt verantwoordelijkheid over het hergroeperen van je eigen energie, waardoor je balans ervaart.

 

- Sjamanisme en klankhealing -

Onze visie van liefde en verbinding sluit helemaal aan bij het sjamanisme waar uitgegaan wordt van de bezieling van alles om ons heen. Een specifieke manier van werken in het sjamanisme is het gebruik van klankhealing. Wij zetten klankhealing voornamelijk in om situaties te deblokkeren die op het eerste zicht gestagneerd zijn. Door het inbrengen van klank komt er beweging in de situatie, waardoor de liefde terug stroomt en de situatie kan gaan evolueren naar meer balans.