Specialiteiten


Er zijn heel wat opleidingen en workshops voorafgegaan aan de opstart van Heart to heart, waardoor we een brede waaier aan technieken kunnen inzetten. Toch zijn er een aantal thema’s waarin we nét iets meer expertise hebben omdat ze gelinkt zijn aan ons persoonlijk proces dat we met vallen en opstaan doorheen de jaren zijn gegaan. Hierdoor hebben we voor deze thema’s met meer achtergrond en voeling onze multidisciplinaire aanpak kunnen ontwikkelen, en hebben we kunnen vaststellen dat onze methode verhelderend werkt. 

 

- Prenatale trauma’s -

Dat de eerste levensjaren nogal bepalend zijn voor je verdere leven, is alom bekend. Maar ook trauma’s die je hebt doorgemaakt voorafgaand aan jouw geboorte kunnen een heel belangrijke doch nogal ongekende impact hebben.
Het thema ‘alleen-geboren meerling’ is voor mij een persoonlijk thema én een jarenlange zoektocht geweest. Pas toen duidelijk werd dat ik niet alleen was geweest in de baarmoeder, werd beetje bij beetje mijn eindeloze zoektocht naar die anderen gekaderd. Doorheen diverse trajecten en opleidingen kreeg ik meer zicht op hoe je tegen deze realiteit aan kan kijken… en neen, niet alle aangeboden mogelijkheden voelden voor mij juist aan. Hierdoor leerde ik om heel opmerkzaam te worden naar wat nodig is, zowel voor jezelf als voor diegene(n) die voor de geboorte bij jou was (waren). Want enkel door het erkennen van deze andere(n) én ze een plaats te geven, wordt rust en balans binnengebracht in jouw leven. Dit unieke proces kent zijn eigen tijdsverloop dat gerespecteerd dient te worden. Je hierin laten begeleiden en het ervaren van steun, liefde en verbinding tijdens dit proces laten jou toe het helemaal te doorleven en heelheid te bereiken.

 

- De moeder- en vaderwond -

De eerste bindingen die we in ons leven aangaan, zijnde deze met onze moeder en vader, hebben een diepgaande invloed op hoe we ons (onbewust) voelen en op hoe we in het leven staan.
Tijdens onze eerste twee levensjaren is de band met de moeder een symbiotische band: als baby ervaren we geen afscheiding tussen beide. Dit impliceert dat het welbevinden van de moeder een behoorlijke impact heeft op het welbevinden van de baby. Het is de manier waarop de moeder zich verhoudt tot zichzelf, die een belangrijke rol zal spelen in hoe het kind zichzelf ervaart en hoe het voor zichzelf zal leren zorgen. Na de eerste twee levensjaren, verschuift de focus van de moeder naar de vader: hij is de persoon die ons zal leren hoe we relaties met anderen aangaan en onderhouden.
De imprint van deze eerste levensjaren dragen we bewust én onbewust met ons mee.
Als je sterk in het leven wil staan, je eigen ruimte wil innemen en jouw leven op jouw eigen manier wil leiden, dan is het belangrijk om te durven kijken naar wat jij in jouw eerste levensjaren van jouw ouders hebt meegekregen. Vergeet hierbij niet dat jouw ouders ook hun imprint van hun eigen ouders, jouw grootouders, hebben geërfd. Het erkennen van deze realiteit, en het accepteren van het feit dat jouw ouders jou niet konden geven wat ze zelf niet gekregen hebben, werkt bevrijdend. Het helen van deze verwonding is essentieel om in evenwicht te komen en in jouw eigen unieke kracht te gaan staan.  

 

- Onderwijsthema’s -

Onderwijs is een thema dat me na aan het hart ligt. Zelf heb ik behoorlijk wat leservaring: eerst als taaldocent in binnen- en buitenland, en enkele jaren geleden besloot ik om het pedagogisch bekwaamheidsbewijs te behalen om zo mijn verlangen om jong-adolescenten te motiveren ook pedagogisch gedragen te weten.
Mijn ervaringen in het onderwijs hebben mij geleerd dat er heel wat goede wil is… terwijl er soms wat achterop gehinkt wordt wat grotere inzichten en werkwijzen betreft. Om concreter ‘iets’ voor onderwijs te kunnen betekenen, volgde ik de onderwijsspecialisatie bij het opleidingstraject familieopstellingen. Ik was verbaast over hoe weinig van de reeds jarenlange gekende inzichten waren doorgesijpeld naar het onderwijs én naar de lerarenopleiding… dat is bijna niets tot helemaal niets.
In mijn recente opleiding kwam dit absoluut niet aan bod.
Onderwijs vind ik nochtans een cruciaal gegeven… ‘maken of kraken’ noem ik het, want leraren hebben vaak een enorm grote invloed op leerlingen, of ze zich daar nu bewust van zijn of niet. Via de systemische onderwijsopstellingen stelde ik ook vast dat een klasgroep vaak een taak heeft naar de leraar toe: door hem of haar te tonen wat er in het eigen familiesysteem niet gezien wordt. Ook het opstellen van de school als organisatie laat toe om zicht te krijgen op hoe de diverse actoren zich tot elkaar verhouden. Zeer interessante materie, die jammer genoeg nog te weinig bekend is of waar er te weinig openheid voor is om deze in te zetten.
Je laten begeleiden voor onderwijsthema’s kan te maken hebben met zeer diverse topics: van achterhalen waarom een leerling geen interesse heeft in een bepaald vak, over nagaan waarom een leraar moeilijkheden ondervindt bij een bepaalde klasgroep, tot… En toch, alle begeleiding met betrekking tot onderwijsthema’s zorgt er uiteindelijk voor dat er rust en balans komt: in de leerling, de klasgroep, de leraar, het lerarenteam, de school…

 

- Communicatie -

Het thema communicatie is al heel lang een trouwe bondgenoot. Al van kinds af boeide het me hoe boodschappen worden overgebracht en wat het belang is van beleefdheid in acties en taalgebruik. Doorheen de jaren verschoof mijn interesse van communicatie door overheden naar assertieve communicatie en communicatie vanuit noden en behoeften. Als docent NT2 leerde ik mijn cursisten dat nuances in de taal en een vorm van klantvriendelijkheid (die je ook buiten de bedrijfswereld kan inzetten) deuren kunnen openen. Deze aanpak werd door collega-docenten zeer positief onthaald.
Het thema communicatie kreeg een heel persoonlijke toets toen ik als gevolg van een ziekte niet meer vlot kon communiceren: de woorden kwamen wel maar ik had moeite om ze uit te spreken, terwijl mijn lichaam niet naar behoren functioneerde, waardoor ik ook niet kon gesticuleren. Het feit dat ik bij alles wat ik wou zeggen moeite diende te doen om het uitgesproken te krijgen, zorgde er wel voor dat ik heel bewust stilstond bij de dingen die ik zei. Het was een intense les in actief luisteren en niet onmiddellijk reageren. Het leerde me om wat er gezegd werd te kaderen, dit ruimer te zien en op zoek te gaan naar de boodschap achter de boodschap.
Communicatie is belangrijk, omdat we altijd communiceren ook als we denken dit niet te doen. De paarden kunnen daarin een mooie gids zijn, omdat zij onze onbewuste communicatie die geschied met ons lichaam, opvangen en hier adequaat op reageren. Door in communicatie te gaan met de paarden, wordt je meer bewust van welke signalen je uitstuurt. Hierdoor kan je een manier van communiceren en handelen ontwikkelen waarbij je bewuste en onderbewuste in balans worden gebracht. Jouw communicatie wordt hierdoor versterkt en je zal merken dat jouw boodschap veel helderder en krachtiger overkomt.

 

- Organisaties in transitie -

Net zoals mensen groeien doorheen het leven, groeien ook organisaties doorheen de tijd. Vaak veranderen organisaties tijdens hun groeiproces: bepaalde afdelingen krijgen een andere structuur, verdwijnen of er worden nieuwe/andere accenten gelegd.
Wanneer dit gebeurt zonder erkenning van de voorgaande structuur of voorgaande organisatie, treden vaak fricties op die op het eerste zicht moeilijk te verklaren zijn.
Ook Heart to heart is gegroeid vanuit een andere organisatie. In vergelijking hiermee is Heart to heart ruimer, zowel qua aanbod als qua doelpubliek. Er zijn een aantal nieuwe accenten, doch op zich is de kern van wat er wordt aangeboden -liefdevolle ondersteuning door paarden- iets dat ook in mijn vroegere organisatie de centrale pijler was. Het is cruciaal om deze verbanden te zien én ze de nodige erkenning te geven: zonder mijn vroegere project dat ik heb opgedoekt, zou ik nu Heart to heart niet hebben opgestart. Vanuit de context van organisatieopstellingen is het zien en erkennen van dit gegeven heel belangrijk.
Wanneer jouw organisatie een nieuwe vorm aanneemt, of er nieuwe accenten worden gelegd, is het van belang om na te gaan wat de ’oude’ vorm nog nodig heeft om zich helemaal erkent te weten en als het ware zijn fiat te geven over de wijziging.
Hieruit vloeit voort dat je als organisatie ook de openheid dient te hebben om
met de informatie die uit een organisatieopstelling voortvloeit, effectief aan de slag te gaan.
Het effectief uitvoeren van wat nodig is, draagt bij tot het verhogen van de slaagkansen van jouw nieuwe project.