In balans via liefde & verbinding

Unieke en blijvende ervaring

In balans via liefde & verbinding

Unieke en blijvende ervaring

Privacyverklaring


Heart to heart hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Privacywet (wet van 8 december 1992) en andere relevante wettelijke voorschriften (zoals oa. de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). U dient op regelmatige basis dit document te raadplegen voor mogelijke toekomstige aanpassingen en wijzigingen.

Heart to heart wenst u te informeren dat u door gebruik te maken van onze website en applicaties, expliciet uw toestemming verleent met mogelijke verwerkingshandelingen van uw gegevens door Heart to heart. Wij verbinden ons ertoe enkel die gegevens te verwerken die dienend en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. In concreto gaat het over identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, en verslagen van onze tussenkomsten. Heart to heart verzamelt deze gegevens om u een optimale begeleiding en service te bieden. Deze gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden.