Filosofie


De filosofie van de 4 dimensies uit de Oosterse Tao traditie, vormt de rode draad doorheen het ganse aanbod van Heart to heart. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van meerdere dimensies een meerwaarde heeft en positief bijdraagt tot het installeren en integreren van de ervaringen opgedaan tijdens een sessie.
Waar mogelijk combineren wij dus steeds meerdere dimensies in onze begeleidingen.

 

- De fysieke dimensie -

Deze dimensie heeft de hoogste densiteit van de vier, en vormt een belangrijke basis voor ons als mens. Gezien alle leren lichamelijk is, vormt de fysieke dimensie dé belangrijkste factor in onze begeleiding. Door jou aan te sporen dingen te gaan uitproberen en doen via je lichaam, laten we jou voelen welke jouw unieke weg is.
Doorheen het contact met paarden leer je je ook meer bewust te zijn van jouw lichaam en de signalen die je uitstuurt. Je zal subtiele acties en reacties van jouw lichaam leren kennen, zodat je er gericht mee kan leren werken. Een verhoogd bewustzijn in je fysieke dimensie is daar een logisch gevolg van.
Heart to heart moedigt haar klanten aan om tijdens een intensief begeleidingsproces tijd te maken voor jouw lichaam. Door de sessies bij Heart to heart te combineren met een vorm van lichaamswerk, massage, osteopatie,  maar ook tai chi, sauna, edm., ondersteun jij je lichaam om het oude los te laten en de nieuwe opgedane kennis te integreren. Het ondersteunen van jouw fysieke lichaam via lichaamsbehandeling draagt bij tot jouw groei en het ervaren van balans.

 

- De emotionele dimensie -

Deze dimensie lijkt grilliger of woeliger dan de andere dimensies, want soms ervaar je of heb je het gevoel dat je ‘overspoeld’ wordt door een emotie wat vaak onaangenaam is. Heart to heart wil haar klanten de veiligheid bieden om te voelen en de emotie te ervaren zonder erdoor overgenomen te worden. Door in acceptatie te gaan en de boodschap achter de emotie te voelen, ervaar je het grotere geheel en kom je tot rust.
Heart to heart vraagt van haar klanten de bereidheid om te voelen wat er is, vanuit het hier en nu. In onze begeleiding bieden we jou de veiligheid en steun om deze ervaring aan te gaan. Wij vragen jouw vertrouwen dat we je niet alleen laten én dat het ervaren van wat er is dé noodzakelijke stap is om door het proces te gaan. Nadien komt steeds de opluchting, rust en balans.
Tijdens de interactie met de paarden, kan je merken dat emoties jou terug katapulteren in je verleden: er worden oude patronen/wonden zichtbaar én voelbaar. Deze staan echter los van het oordeel-loze ‘hier en nu’ waarin het paard verkeert. Door dit te ervaren, kan je innerlijk je balans hervinden en vandaaruit adequaat in het hier en nu reageren, helemaal bevrijdt van de patronen/wonden uit het verleden. Naarmate je verder evolueert in jouw groeiproces, ervaar je rust en balans ongeacht de emotie die bepaalde situaties oproepen. Jouw nieuwe manier van handelen staat dan los van vroegere kwetsuren.

 

- De mentale dimensie -

Een andere manier om de mentale dimensie te benoemen, is ‘het denken’. Via jouw denken kan je heel wat bevatten: je kan uitzoemen op situaties om zo het grotere geheel te aanschouwen, je kan inzoemen om meer in detail analyses te maken, edm. Het scheppen van kaders via de mentale dimensie kan belangrijk zijn om jezelf veiligheid te bieden. In gedachten kan je diverse scenario’s uitwerken en uitproberen.
Heart to heart houdt in jouw begeleiding rekening met de mentale dimensie door het bevragen en kaderen van jouw acties en onze voorgestelde methodieken. Hierbij houden we het grotere en kleinere perspectief in ons gezichtsveld. Door mentaal de ervaring voor te bereiden, wordt een veilig kader gecreëerd om te gaan experimenteren. Daarna wordt het voelen opnieuw prioritair.

 

- De spirituele dimensie -

Deze dimensie is de meest ijle van de vier, en vormt voor Heart to heart een belangrijk uitgangspunt in haar werking. Eenieder is vrij om deze dimensie geheel zelf in te vullen naar eigen behoeften en voorkeuren. Heart to heart gaat in haar werking uit van de bezieldheid en verbinding van alles om ons heen. 
Heart to heart hecht belang aan het integreren van de spirituele dimensie in haar begeleidingen. Door het grotere geheel te erkennen en te ervaren, krijgt een sessie meer diepgang. Het pure zijn van de paarden vanuit liefde en verbinding, en de klankhealing al dan niet in combinatie met andere methodieken, raakt eenieder op vlak van de spirituele dimensie.
Je komt diep in jezelf tot rust, en zo ontstaat er balans.