Bedrijven


Heart to heart biedt bedrijven steeds een service op maat. Hiertoe vraagt u bij ons een afstemmingsgesprek of analysegesprek aan. Samen gaan wij na wat uw noden en uw verwachtingen zijn. Wij geven u onze feedback over de haalbaarheid van uw vraag,
en welk vrijblijvend aanbod wij u voorstellen.
 
- Analysegesprek -

via een intensief gesprek wordt het thema van uw bedrijf gekaderd binnen het grotere geheel. Er wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie en u krijgt meer zicht op hoe deze gelinkt is aan andere gebeurtenissen alsook waar er zich herhalingen voordoen. De analyse geschiedt aan de hand van systemische principes. Na het gesprek heeft u een nieuw perspectief betreffende het thema van uw bedrijf, wat op zich al voldoende kan zijn om zelf over te kunnen gaan tot de nodige actie. Een analysegesprek op bedrijfsniveau wordt ingeboekt als 2 (opeenvolgende) sessies.

​ 

- Leiderschap -

als bedrijfsleider of manager kan u zich door Heart to heart laten assisteren om meer zicht te krijgen op uw leiderschap. Vanuit de door ons gehanteerde filosofie van leiderschap van de leidmerrie van de kudde -die het leiderschap krijgt toegewezen door de andere kuddeleden-, gecombineerd met de achterliggende principes van organisatieopstellingen, brengen we jouw sterktes en werkpunten op vlak van leiderschap in kaart. Heart to heart geeft u de mogelijkheid om in de praktijk nieuwe manieren van jouw unieke leiderschap uit te proberen, door effectief de leiding te nemen over een kudde paarden. Vanuit die opgedane ervaring maken we samen de vertaling naar uw bedrijf en werknemers, waarbij we de principes van assertieve communicatie en communicatie vanuit noden en behoeften niet over het hoofd zien.

​ 

- In-compagny trainingen -

Heart to heart biedt bedrijfsopleidingen op maat met betrekking tot: assertiviteit, communicatie, sociale vaardigheden, klantvriendelijkheid, edm. Via een afstemmingsgesprek horen wij graag waar de noden liggen van uw bedrijf, zodat wij onze opleiding daar optimaal op kunnen afstemmen. Wij horen graag wat uw concrete verwachtingen zijn, zodat wij u duidelijkheid kunnen bieden naar haalbare resultaten toe.

​ 

- Organisatieopstelling -

ondergaat uw bedrijf veranderingen? Dan is een organisatieopstelling wellicht dé aangewezen manier om na te gaan of de wijziging die u wenst aan te brengen wel het meest optimaal is voor uw bedrijf. Maar ook indien de wijziging al is geschied, kan een opstelling u duidelijkheid verschaffen waarom bepaalde zaken na transitie niet vlotten zoals voorzien. Via een afstemmingsgesprek wordt in kaart gebracht wat de geschiedenis en toekomstplannen zijn van uw bedrijf, zodat indien nodig bijkomende informatie kan worden opgezocht voordat de opstelling plaats heeft.

​